Vandaag was de dag

Vanmiddag vond de eerste openlucht open space ideeënmiddag van Haarlem plaats.

De weersomstandigheden waren matig: het begon om 2 uur met motregen, en dit ging tegen half vier over in een gestaag geplens. Lekker in het gras zitten picknicken was er dus niet echt bij. Er waren toch wel zo’n 25 à 30 die-hards, die kwamen kijken. Sommigen van hen kwamen wat later aangelopen, maar die konden zo aanschuiven.

We begonnen, na de uitleg van al de regels zoals ze ook al eerder hier op de site genoemd zijn, met het inventariseren van de wensen waar men over wilde praten. Het was even wat zoeken (voor niet elk onderwerp was genoeg belangstelling, sommige onderwerpen sloten erg op elkaar aan) en uiteindelijk zijn er vier gesprekken gestart:

discussiegroepje

discussiegroepje

 • over energie, de ambitie van Haarlem om in 2030 CO2-neutraal te zijn, en de mogelijkheden om dit te realiseren.
 • over zelfbescherming bij mantelzorg, althans over de vraag hoe je je wel vrijwillig in de zorg kunt inzetten voor medemensen, maar hier niet door ondergesneeuwd raakt.
 • over de opstart van een nieuw Duurzaam Café in Haarlem, zo mogelijk gecombineerd met een maaltijd, maar in ieder geval met mensen die met elkaar willen praten over allerlei ideeën zoals die hier op deze site ook aan bod komen (bijna open space avonden dus)
 • over de belemmerende rol van geld in ons huidig economisch systeem. Kunnen we ook lokaal gaan ruilen?

De onderwerpen die zijn blijven liggen, maar die het zeker verdienen om alsnog opgepakt te worden (hetzij in discussie, hetzij gewoon door ze in praktijk te brengen):

 • een repair café in Haarlem-Noord (naast de succesvolle initiatieven in Oost, Zuid en West)
 • Delen = het nieuwe vermenigvuldigen (lees meer)

De vier eerstgenoemde onderwerpen worden, als de gespreksleiders gaan typen, later alsnog verslagen op deze site.

Hoewel dus aan het einde van de sessie regen en koude de pret wel wat dempten, was ieder tevreden over de discussies en wat deze hebben opgeleverd. Meer begrip en inzicht, en daadkracht voor waar het gaat om het duurzame café. Over de energie wordt binnenkort doorgepraat. De bezoekers waren tevreden, en hopen op een volgende keer (dan met zon, nog meer bezoekers, en de picknick erna).

Advertisements

De wet en de regels

Bij een open space bijeenkomst, zoals deze ideeënmiddag is, zijn vier regels gebonden en één belangrijke wet.

De regels:

 • De mensen die komen zijn de juiste mensen
 • Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren
 • Het begint wanneer het begint
 • Het is voorbij wanneer het voorbij is

Gelukkig is het dus altijd goed en kan er niks fout gaan, dus geen reden voor zorgen (bv om hoeveel mensen er komen en of ze elkaar wel lang genoeg aan de praat kunnen houden).

Eén wet is er dus wel: de Wet van de twee voeten

Als je tijdens een discussie merkt dat je niets meer leert en niets meer kunt bijdragen, dan moet je weglopen om naar een productievere plek te gaan

(hetzij naar een andere discussie, hetzij naar de picknick, hetzij naar elders/huis). Verontschuldigingen en uitleg zijn niet nodig. Geen verplichting om tot het einde te blijven.

De planning

Vanavond weer een leuke voorbereidende sessie met enkele Transition Towners. De planning is rond, en we weten wat we zouden kunnen gaan doen.

Het afwachten is natuurlijk op de dag zelf, wat is het weer, wat zijn de plannen van eenieder, en wat is de opkomst: zullen het er 10 of 1000 zijn???

We beginnen gewoon om 2 uur ‘s middags. Welkom en uitleg. Hoe werkt het en wat zijn de regels? Direct aansluitend worden de onderwerpen verzameld: iedere aanwezige mag aangeven waarover zij of hij zou willen praten en zodoende gespreksleider worden.

Afhankelijk van de belangstelling gaan we het in één of twee shifts doen, en verdelen we de groepen over de ruimte.

En aan het einde komen we weer bij elkaar om de resultaten te peilen.

Dan, of als je zin hebt al eerder, is het tijd voor een hapje en/of een drankje.

Eenvoudig toch?

De bloem

Onlangs met een ander lid van Transition Town Haarlem zitten denken over de OpenSpaceMiddag: waar gaan de bezoekers het nu allemaal over hebben?

Als je het centrale thema ziet als “Goed leven in Haarlem,” iets wat iedereen wel wil, dan zijn er vele manieren om daar persoonlijk invulling aan te geven. De een zoekt het in eigen woongenot, de ander in de natuur of in lekker eten en kunst. Of in van alles een beetje.

Het “goed leven in Haarlem” is als het hart van een bloem, de manieren waarop ieder daar invulling aan geeft zijn als de blaadjes:

Manieren van goed leven in Haarlem

Manieren van goed leven in Haarlem

Voor iedere bezoeker zullen wellicht maar 2 of 3 thema’s interessant zijn, maar door de opzet van de middag kan iedereen van alles wat meepakken en aan zijn trekken komen.

Wat zijn jouw belangrijke thema’s?

Meedoen en meemaken

Op verschillende manieren kan je meedoen aan de OpenSpace. Het hangt er helemaal van af wat je zelf wilt. Grof gezegd heb je twee manieren van meedoen:

 1. Gespreks-initiators: dit zijn de mensen die (van te voren via de mail, of op de dag zelf aan het begin) aangeven dat ze een gesprek over een bepaald onderwerp willen aangaan. Het handigst is wanneer zij een beetje wat weten van het onderwerp, en een inleiding kunnen geven. Je zou deze mensen ook workshopleiders kunnen noemen, maar het is niet noodzakelijk dat zij de hele tijd aan de lead zijn. Wel moeten zij de eventuele benodigdheden meenemen voor hun eigen gesprek (papier, pennen, stiften, fototoestellen, tablets, etc etc).
 2. Gewone deelnemers: zij komen, kijken over welke onderwerpen er gepraat wordt, en kiezen iets uit. Ze kiezen of ze zich actief opstellen en meediscussiëren, of alleen maar luisteren. Als het ergens niet bevalt, lopen ze door naar een ander gesprek.

Voor iedereen is het belangrijk dat je daar komt omdat je iets wilt leren en iets wilt opbouwen. Je kunt nieuwe mensen leren kennen met soortgelijke ideeën en samen tot uitvoering komen. Je kunt met je problemen en flessenhalzen aankomen, en mensen tegenkomen die een oplossing aandragen.

Belangrijk is dat je mensen ontmoet, en dat het ook gezellig en leuk is. Wie weet neem je wat te eten en te drinken mee, om meteen de ontmoetingen te bezegelen.

Uitgangspunten

Enkele ideeën over hoe deze conferentie goed kan gaan lopen:

 •  het is niet de bedoeling dat je daar als organisatie heen gaat, maar als individu (of groep) die iets wil. Dus geen reclame, foldertjes, stands van clubjes
 • iedereen kan tot het startmoment ideeën inbrengen. Er is een kleine organisatie aanwezig die filtert, samenvoegt en stuurt, en bepaalt wie wanneer waar mag staan. Deze thema’s en gespreksleiders worden op een bord bijgehouden.
 • het gaat niet om het presenteren van je individuele persoon of je groep/club, maar om het praten over de ideeën en het evt. opstellen van actieplannen
 • er moet een sfeer van gezamenlijk opbouwen heersen. Als je het ergens echt niet mee eens bent, je het gevoel hebt niet verder te komen, of geen positieve energie krijgt bij een bepaalde discussie, dan loop je weg en ga je naar een andere discussie.
 • er komt geen (professionele) catering of zo. Het staat ieder natuurlijk vrij zelf hapjes en drankjes mee te nemen en desgewenst te delen. We organiseren het op deze manier, zodat geen vergunningen e.d. vereist zijn en dat er niet of nauwelijks kosten gemaakt worden.