Author Archives: jwdo

Festival achter de rug

Vandaag was de dag van het Eldorica-festival.

Een hele reeks van duurzame/groene Haarlemse initiatieven heeft zich gepresenteerd. Transition Town Haarlem, Haarlem Groener, Ruilhandelsysteem Haarlem, Repair Café Haarlem, de Jurriaan Andriessen-stichting, de Zeitgeist-beweging. En daarnaast nog wat bedrijven als Dopper, Ecopizza. En daar weer naast culturele groepen zoals de Capoeira-dansers (bij wie duurzaamheid in de levensfilosofie zit) en meer spiritueel getinte clubs.

Ons voorziene Open Café is niet doorgegaan. De festivalsfeer was zodanig dat we niet een rustige discussie- en overlegsfeer konden creëren met voldoende deelnemers op een specifieke tijd. Ook niet erg eigenlijk, want we konden met elkaar en met heel veel passanten kletsen over de goede zaak… En over betere samenwerking en uitwisseling.

Advertisements

Eldorica komt er aan

Volgend weekeinde, op zondag  september, komt het Eldorica-festival weer in Haarlem. Een festival voor een betere wereld, gebaseerd op het gedachtengoed van Jurriaan Andriessen.

Transition Town zal daar ook aanwezig zijn, naast vele bandjes, kunstenaars, en groene/duurzame initiatieven. Ook Haarlem Groener, Repair Cafe en Ruilhandelsysteem Haarlem zijn er bij. Ditmaal doen we geen klassieke Open Spaca Conferentie maar een Open Cafe.

Dit houdt in dat we de vragen zelf vooraf definieren (dus niet tijdens het evenement) en dat de discussie meer zal gaan aan de hand van een brainstorm op papier.

Dus: komt naar het festival en vind ons om 2 uur.

1 september tijdens Eldorica

Op 1 september 2013 komt het Eldorica-festival weer op de Haarlemse Bolwerken.

Transition-Towns-Haarlem verzorgt daar weer één of twee open-space-sessies.

Een beetje raar is, dat de site van Eldorica ineens uit de lucht is. Waarschijnlijk de domeinnaam niet op tijd verlengd of zo 😉 Maar de precieze aankondiging van tijden en plaatsen volgt dus later. Houd voor de zekerheid de hele dag 1 september vrij in uw (snel vol rakende) agenda!

Grenzen bij vrijwillige zorg

Hoe geef je je grenzen aan bij het aanbieden van Vrijwillige-Zorg?

In het kader van een onvrede die ik heb met marktwerking in de zorg dacht ik goed te doen door de vraag te stellen hoe je je grenzen aangeeft bij het aanbieden van vrijwillige-zorg. Dit omdat ik best bereid ben om oudere mensen te helpen maar niet tegen elke prijs. Vervolgens vroeg ik me af; maar ja hoe geef je dat aan? Hoe kom je tot overleg? Zitten ouderen, zorginstanties, verpleegtehuizen hier wel op te wachten?

Een vrouw (ik ben haar naam kwijt, sorry..) die ik heb herkend van eerdere ontmoetingen kwam staan bij mijn vraag/idee en we hebben een gesprek gehad over de realiteit en mentaliteit van nu onder professionals, haar ervaringen in het geven van mantel-zorg via het Ribw en de generatie-kloof die onder andere zichtbaar werd toen mevrouw het had over het koningshuis. Zij heeft nog op de barricades gestaan, rechtszaken gevoerd waar ik wel even van stond te kijken in die mate hoe zij daardoor was geraakt! Een verschil met mij, want ik zag het niet aankomen en ben ook niet verplicht om op diezelfde barricades te staan.

Afijn, uit alle bespinnerij die wij hebben opgedreund komt toch naar voren dat de zorg niet zomaar allerlei taken zal uitbesteden aan vrijwilligers, te denken valt hulpvragen die raken aan de intimiteitssfeer, dat kan gevoelig liggen.

Bij mensen die Alzheimer en of  Vasculaire problemen (medisch) hebben kom je op een gebied  waar je meer technische kennis en voldoende ervaring nodig hebt.

Zelf kom ik tot de conclusie dat een generatie-kloof niet zomaar te ontkloven is en dat bij vrijwilligheid er wel zoiets bestaat als “vrije- wil” en het kan “vrij-benauwend” werken wanneer deze niet wordt erkend, vandaar ook mijn vraag; hoe geef ik mijn grenzen aan bij het aanbieden van vrijwillige zorg. Hoe komt dat over, word ik daarin wel gezien?! Ik ben best bereid me een x aantal uren in een week in te zetten maar het moet wel leuk blijven.

Vandaag vanaf 16:00honderd uur is er een jongerendebat in de raadzaal van de gemeente Haarlem met de vraag hoe gaan meer jongeren zich vrijwillig inzetten? Misschien dat ik dit haal, ik moet eerst echter post lopen.

Door: Geime Ferny

Duurzaamheidscafé 2013

Deelnemers:

Agnes Dessing, Vesna Zuuring, Bep Barreveld, Erik Boele, Truus Boerma, (vergeet ik iemand?)

Waarom willen wij een duurzaamheidscafé?

  • Behoefte aan contact met gelijkgestemden
  • Meer persoonlijk contact als basis voor actie en samenwerking
  • Samen eten
  • Elkaar vertellen wat je bezighoudt, wat je aan het doen bent
  • Inspiratie en voeding opdoen bij elkaar
  • Dwarsverbanden leggen tussen diverse groepen en initiatieven

Organisatievorm

Variant 1:

Op een vaste plek een keer per maand vegetarisch koken en eten, 18 – 19.30 uur. Dan koffie en afwas.

Mogelijk gevolgd door een avondprogramma. Dit kan wisselen: napraten, een film kijken, een inleiding luisteren, een actueel thema aansnijden. Dit hebben we verder niet uitgewerkt. Nu ik er over nadenk, geloof ik dat het toch vooral open en informeel moet zijn. Een open podium met een rondje mededelingen kan ook een onderdeel zijn. 20.00-21.00 uur en dan weer informeel napraten.

Variant 2:

Op wisselende plekken een keer per maand eten.

Dan een inhoudelijk programma.

Dit vraagt in de publiciteit iets meer aandacht, omdat het elke keer ergens anders is.

Wie gaat het organiseren?

Truus gaat vooronderzoek doen bij De Mooije Benjamin over de mogelijkheid om dit af en toe bij hen te realiseren. Erik biedt aan incidenteel het Badhuis (Leidseplein) en de speeltuin (Brouwersplein) hiervoor beschikbaar te laten zijn.

De Ripper wordt genoemd en natuurlijk De Pletterij. Ook het Rosenstock Huessy huis is misschien iets.

In de toekomst is het duurzaamheidscentrum op de Kleverlaan natuurlijk de Place To Be.

Zodra we op een aantal plekken terecht kunnen, gaan we per avond kleine werkgroepjes maken van 2-3 personen. Zij zijn verantwoordelijk voor 1 aflevering van het Duurzaamheidscafé.

Wat mag het kosten?

Daar hebben we niet echt een conclusie over getrokken. No budget is het mooiste, maar dan moet de accommodatie geen huur vragen en het eten moet ca 7,50 – 10 euro maximaal zijn.

Bij de horeca kun je een goedkope maaltijd bedingen en dan normale drankprijzen…onderhandelen wat er mogelijk is. En dan op de avond zelf een vrijwillige bijdrage vragen? Eten en drinken moet ieder zelf betalen.

Data

Voorkeur voor dinsdag of donderdag

Door: Truus Boerma

Het geld van vandaag…

Over de Open Space middag van 20 mei 2013:

Bedankt voor de mogelijkheid om mijn stelling “Het geld van vandaag werkt de inititatieven die goed zijn voor mens en aarde tégen”. Hierbij in de bijlage mijn voorbereiding voor het verdedigen van die stelling. Daarnaast ook de illustratie die ik ooit heb gemaakt a.d.h.v. een causal loopdiagram van een van de initiatiefnemers van De Blije Bank. (Ik ben een beelddenker, dus ik had behoefte aan plaatjes i.p.v. letters)

causal loop getekend, door Karin van Nunen

causal loop getekend, door Karin van Nunen

Omdat ik niet wist dat de middag bedoeld was voor discussies, is het in mijn geval een beetje bij een grotendeels van mijn kant komende informatievoorziening gebleven, met weinig ruimte voor uitwisseling.

Aan de andere kant moet ik vaststellen dat het grote deel van ook welwillende mensen het hedendaagse geld zodanig als “het kan niet anders, dus we laten het maar zo” aannemen, dat informatievoorziening ook vooraf dient te gaan aan een evt. discussie. Dat hebben we dan met deze middag achter de rug. Voor de 29e mei ben ik weer uitgenodigd door TT in de Pletterij. Dus – als er dan niet te veel mensen zijn die voor het eerst komen – kunnen we dán verder gaan met uitwisselingen over en weer. Graag tot dan!!

Door: Karin van Nunen

Bijlage: 13-05-20Open Space Geld wat mankeert het (word-document)